Durian Instant Coffee 4 in 1
กาแฟทุเรียน 4 in 1
กาแฟทุเรียนหมอนทอง สัมผัสรสเข้มของกาแฟผสมผสานกับเนื้อทุเรียนหมอนทองได้อย่างลงตัว ในรูปแบบซองพร้อมดื่มได้ทันที