บริษัท เออีซี เฟรนด์ชิพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่าย“ชาเลนจี้” ชานมเพื่อสุขภาพ และ “เจเฟรนลี่” กาแฟสูตรเจ โดยบริษัทเริ่มก่อตั้ง ปี 2555 โดยมุ่งเน้นผลิตเครื่องดื่มและผลไม้แปรรูปเพี่อสุขภาพที่ดี และมีรสชาติอร่อย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่รักสุขภาพ
สถานที่จัดจำหน่าย